ĐĂNG NHẬP

1
2
3

 
Đăng ký

 
 
Xem chi tiết
 
 
 
Vẽ hình họa mỹ thuật
Vẽ Trang trí màu
Năng khiếu thể dục thể thao
Đợt thi 1: ngày 19 - 20/5/2018
Đợt thi 2: ngày 06 - 07/7/2018
Sử dụng kết quả thi năng khiếu của Trường khác.
 
Thí sinh đăng ký xét tuyển theo ĐTB HK/CN. Thí sinh có ĐTB 3HK/CN ≤ 6.5 có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào chương trình liên kết quốc tế theo tổ hợp môn vui lòng truy cập vào link sau: http://xettuyenctlk.tdtu.edu.vn/
 
.
 

Nộp hồ sơ